All posts tagged “Norm.Architects

comment 0

Vi mener ikke at god design behøver å være ny design for å fungere. Men, det er alltid fint om man kan tilføre noe nytt til en type produkter. Vi tror i virkeligheten på designutvikling mer som en evolusjon enn innovasjon. Det er en utopi å tro at man ikke står på skuldrene av dem før oss.

– Jesper Bjerre-Poulsen, Norm.Achitects